Absolwenci Szkoły przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Nasza szkoła kształci w 5 zawodach medycznych:

  • technik dentystyczny - 2,5 letni okres nauczania
  • technik farmaceutyczny - 2,5 letni okres nauczania
  • higienistka stomatologiczna- 2 letni okres nauczania
  • technik elektroradiolog - 2,5 letni okres nauczania
  • asystentka stomatologiczna - 1 roczny okres nauczania

Absolwenci Szkoły przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole gwarantujemy bogatą ofertę edukacyjną׃

  • uczniowie pracują z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów i sprzętu,
  • działają prężnie koła zainteresowań,
  • organizowane są konkursy zawodowe oraz szkolenia prowadzone przez specjalistyczne firmy.

 

button 01 TD
button 01 TF
button 01 TE
button 01 AS
button 01 HS