Deklaracja dostępności

BIP

logo bip

MKZ II

Szkoła uczestniczy w projekcie
"Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II"

 

współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

mkz2

W 1947 roku szkoła rozpoczęła swoją działalność, jako Liceum Techniki Dentystycznej. Od 1.09.2005 r. w Szkole Policealnej Medycznej we Wrocławiu rozpoczęto kształcenie w zawodzie technik elektroradiolog (dotąd kształcenie odbywało się w Medycznym Studium Zawodowym Nr 1 przy ul. Grunwaldzkiej we Wrocławiu).

Ponadto od 1.09.2007 r. w Szkole Policealnej Medycznej we Wrocławiu rozpoczęło się kształcenie w zawodzie asystentka stomatologiczna.

Obecnie nasza szkoła kształci średni personel medyczny w następujących zawodach:

  • technik dentystyczny,
  • technik elektroradiolog,
  • technik farmaceutyczny,
  • asystentka stomatologiczna,
  • higienistka stomatologiczna,
  • technik masażysta,
  • opiekun medyczny.

 Od 1.09.2019 r. szkoła zmieniła nazwę na Dolnośląska Szkoła Policealna Medyczna im. Marii Skłodowskiej - Curie we Wrocławiu.

 

button 01 PS
button 01 HSzk
button 01 WS
button 01 WzD
button 01 SS