Lokalny komitet

Przy szkole działa Lokalny Komitet Narodowego Czynu Pomocy Szkole na konto, którego uczniowie wnoszą opłaty w wysokości ustalonej, corocznie z Radą Słuchaczy. Środki pozyskiwane tą drogą są przeznaczone na zakup materiałów służących do realicaji zadań programowych i wykraczających poza programy nauczania.

Wysokości wpłat za semestr na poszczególnych kierunkach:

  • technika dentystyczna - 350 zł.,
  • technika farmaceutyczna - 150 zł.,
  • technika elektroradiologii - 150 zł.,
  • higienistka stomatologiczna - 150 zł.,
  • asystentka stomatologiczna - 100 zł.

 

Wpłaty należy dokonywać na konto:

LOKALNY KOMITET NARODOWEGO CZYNU POMOCY SZKOLE PRZY DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOLE POLICEALNEJ MEDYCZNEJ
50 - 018 WROCŁAW, UL.STAWOWA 24
NR. 66 1020 5242 0000 2902 0153 7158
TYTUŁEM: np. II A TD Kowalska Anna
(klasa, symbol kierunku, nazwisko i imię)

Prosimy w tytule wpłaty nie umieszczać żadnych innych informacji np. za semestr I, gdyż wpłaty księgowane są według kolejności wpłat, co w przypadku zaległości - pierwsza wpłata wpisywana jest na poczet zaleglości. Wpisywanie jeszcze innych informacji utrudnia przypisanie poszczególnej wpłaty do konkretnego ucznia.