Deklaracja dostępności

BIP

logo bip

MKZ II

Szkoła uczestniczy w projekcie
"Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II"

 

współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

mkz2

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmnie informujemy, że przyznanie pomocy z Funduszu Socjalnego regulowane jest "Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych" wprowadzonym przez

Zarządzenie Nr 5a/A/2018 Dyrektora Szkoły Policealnej Medycznej im. Marii Składowskiej-Curie z dnia 15 maja 2018 r. (pobierz)

a w nim zmiany:

  • świadczenie socjalne jest uznaniową formą pomocy.
  • jeśli chcesz otrzymać świadczenie, złóż podanie na piśmie.
  • w podaniu napisz o jakie świadczenie występujesz.
  • do podania dołącz wymagane oświadczenia, zaświadczenia, załączniki i opisz sytuację, która zmusza do skorzystania ze świadczenia.
  • złożenie nieprawdziwego oświadczenia podlega sankcji karnej.
  • wstępnej kwalifikacji każdego podania wnikliwie dokonuje Komisja Socjalna.
  • ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor.

 

Wnioski o świadczenia z ZFŚS:

  • wnioski dla pracownika
 word ikona Oświadczenie pracownika
word ikona Wniosek o dofinansowanie do wypoczynku letniego
 word ikona Wniosek o dofinansowanie wydatków zdrowotnych
word ikona Wniosek o dofinansowanie zajęć kulturalnych i oświatowych oraz sportowych i rekreacyjnych

 

  • wnioski dla emeryta
word ikona Oświadczenie emeryta
 word ikona Wniosek o dofinansowanie do wypoczynku letniego
word ikona Klauzula RODO