BIP

logo bip

MKZ II

Szkoła uczestniczy w projekcie
"Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II"

 

współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

mkz2

PDF Drukuj Email

Od dnia 1 września 2019 r. szkoła zmianiła nazwę na:

Dolnośląska Szkoła Policealna Medyczna im. Marii Skłodowskiej - Curie we Wrocławiu

 

DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA POLICEALNA MEDYCZNA

im. Marii Skłodowskie - Curie

we Wrocławiu

szkoła publiczna

(bez czesnego, bez matury)

fb instagram

yt

spm

 

Przyjmuje kandydatów na podstawie kolejności składania dokumentów na następujące kierunki kształcenia:

- w systemie dziennym (od poniedziałku do piątku)

  • TECHNIK DENTYSTYCZNY - 2,5 letni okres nauczania
  • TECHNIK FARMACEUTYCZNY - 2,5 letni okres nauczania
  • TECHNIK ELEKTORADIOLOG - 2,5 letni okres nauczania

 

- w systemie stacjonarnym (3 dni w tygodniu: czwartek, piątek, sobota)

  • TECHNIK MASAŻYSTA - 2 letni okres nauczania
  • ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA - 1 roczny okres nauczania
  • HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA - 2 letni okres nauczania

 

- w systemie zaocznym (2 razy w miesiącu: sobota, niedziela)

  • OPIEKUN MEDYCZNY - 1 roczny okres nauczania

 

Nauka obejmuje: przedmioty teoretyczne, ćwiczenia laboratoryjne i szkolenie praktyczne. To ostatnie organizowane jest w formie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych odbywających się w aptekach, gabinetach stomatologicznych, pracowniach protetycznych, z którymi szkoła zawiera umowy o kształcenie praktyczne.

Zajęcia teoretyczne i laboratoryjne prowadzone są w salach lekcyjnych, laboratoriach i wyposażonych w profesjonalny sprzęt gabinetach przedmiotowych.

Kadrę dydaktyczną szkoły tworzą wysoce wykwalifikowani specjaliści posiadający przygotowanie pedagogiczne, magistrowie farmacji, lekarze stomatolodzy i protetycy, magistrowie pedagogiki, psychologii, biologii; legitymizujący się także specjalizacjami zawodowymi. Wielu spośród nich to autorzy, konsultanci lub recenzenci programów nauczania.

Przy szkole działa Lokalny Komitet Narodowego Czynu Pomocy Szkole na konto, którego słuchacze wnoszą opłaty w wysokości ustalonej, corocznie z Radą Słuchaczy. Środki pozyskane tą drogą są przeznaczane na zakup urządzeń, aparatury i materiałów służących do realizacji zadań programowych i wykraczających poza programy nauczania.

Szkoła posiada bardzo dogodne położenie na głównych szlakach komunikacyjnych miasta i regionu (Dworzec Główny PKP i PKS) oraz w pobliżu głównych centrów naukowych i kulturalnych.

Szkoła nie posiada internatu, ale dla uczniów spoza Wrocławia istnieje możliwość zakwaterowania w internatach lub bursach innych szkół.

Informacja o internatach i bursach (pobierz).

 

 

 

Hipokrates

Studia nad sztuką lekarską podobny przedstawiają widok, jak rozwijające się w ziemi rośliny. Natura bowiem nasza jest jak ziemia; przepisy nauczycieli jak nasiona; nauczanie zaś w odpowiednim czasie jest jak rzucanie w porę nasion na rolę; miejsce zaś, gdzie się nauka odbywa, jest jak pielęgnowanie roślin stosownie do otoczającego klimatu; pilność jest jak uprawa roli; czas zaś wszystko umacnia, aby w końcu dobry plon wydało.